A do ta bëjnë të pavlefshme fletën e votimit? Si do sillen me votën kryeqytetasit?

0
Shpërndaje lajmin

Qytetarët e Tiranës janë pyetur nëse në 14 maj do ta bëjnë votën e pavlefshme dhe nga muaji shkurt në mars ka një rritje të numrit të atyre që mund ta ndërmarrin këtë akt, nga 11.7% që ishte në 12.9%.
Ndërsa numri i qytetarëve që thonë se nuk do ta bëjnë të pavlefshme fletën ka një rënie nga 88.3% që ishte në shkurt në 87.1% në mars.
Ata që mund të bëjnë të dy fletët e votimit të pavlefshme janë më shumë të paidentifikuar politikisht me 32.9%, pasuar nga votuesit e djathtë me 11.1% dhe votuesit e majtë me 7.2%.
Ndërsa ata që nuk do ta kryen këtë akt për t’i bërë të dyja fletët e votimit të pavlefshme janë më shumë votues të majtë me 92.8%, pasuar nga votuesit e PD-së me 88.9% dhe votuesit e paidentifikuar me 67.1%.
Barometri i ka pyetur kryeqytetasit nëse do ta ndanin votën për këshill nga ajo për kryebashkiak duke votuar kryetarin e një partie tjetër dhe anëtarët e këshillit të një partie tjetër.
Më të predispozuar për ta ndarë votën për kryetar nga ajo për këshill janë votuesit e paidentifikuar politikisht me 26.2%, pasuar nga votuesit e djathtë me 14.6% dhe votuesit e majtë me 6.2%. Ndërsa ata që e kanë të pamundur ta ndajnë votën për kryetar nga ajo për këshill janë më shumë votues të PS me 93.8%, pasuar nga votuesit e PD me 85.4% dhe votuesit e paidentifikuar me 73.8%.
Të pyetur sa është e mundur që të votojnë vetëm për Këshillin Bashkiak dhe të bëjnë të pavlefshme fletën për kryetar ka një rritje të numrit të qytetarëve që do ta ndërmerrnin këtë akt nga 8.3% që ishte në shkurt në 12.4% në mars. Ndërsa numri i qytetarëve që nuk do të votonin vetëm për këshill bashkiak është ulur nga 91.7% që ishte në shkurt në 87.6% në mars.
Edhe kur vjen fjala për të kundërtën për të votuar për kryetar dhe për të bërë të pavlefshme fletën për këshill numri i qytetarëve që mund ta ndërmarrin këtë akt është rritur nga 20.3% që ishte në shkurt në 24.8% në mars.
Ndërsa numri i kryeqytetasve të cilët nuk do të votonin vetëm për Kryetar është ulur nga 79.7% që ishte në shkurt në 75.2% në mars.
Kur i shohim sipas ndasisë politike më të predispozuar për të votuar për Kryetar dhe për të bërë të pavlefshme fletën për Këshill janë qytetarët e paidentifikuar politikisht me 35.8% pasuar nga votuesit e djathtë me 27.2% dhe votuesit e majtë me 18.8%.
Ndërsa ata që nuk do të votonin vetëm për Kryetar janë më shumë votues të majtë me 81.2% pasuar nga votuesit e djathtë me 72.8% dhe të paidentifikuarit politikisht me 64.2%.
Me afrimin e datës së zgjedhjeve është rritur numri i qytetarëve që mund të votojnë për Kryetarin që preferojnë dhe për anëtarë këshilli të zgjedhin parti të ndryshme nga ajo e kryetarit nga 38.8% që ishte në Shkurt në 42.5% në mars. Ndërsa numri i atyre që nuk do ta ndanin votën për kryetar nga ajo për këshill është ulur nga 61.2% që ishte në shkurt në 57.5% në mars.
Kur i shohim politikisht, ata që do të ndanin votën për Kryetar nga ajo për Këshill duke votuar parti të ndryshme më shumë këtë veprim do ta bënin qytetarët e pa identifikuar politikisht me 55.3% pasuar nga votuesit e djathtë me 47% dhe votuesit e majtë me 31.3%. Ndërsa ata që nuk do ta ndanin votën politike më shumë janë votues të PS me 68.7% pasuar nga votuesit e PD me 53% dhe votuesit e paidentifikuar politikisht me 44.7%.
Një ndryshim tjetër që ka ndodhur nga Shkurti në Mars është rritja e rëndësisë të fletës së votimit për Kryetar nga 85.3% në 88.8% dhe është ulur rëndësia e fletës për Anëtarë Këshilli nga 6.3% në 5.5%.

#tdi_1_8a0 .td-doubleSlider-2 .td-item1 {
background: url(https://euronews.al/wp-content/uploads/2023/04/S1-2.png) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1_8a0 .td-doubleSlider-2 .td-item2 {
background: url(https://euronews.al/wp-content/uploads/2023/04/S2-1.png) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1_8a0 .td-doubleSlider-2 .td-item3 {
background: url(https://euronews.al/wp-content/uploads/2023/04/S3-1.png) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1_8a0 .td-doubleSlider-2 .td-item4 {
background: url(https://euronews.al/wp-content/uploads/2023/04/S4.png) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1_8a0 .td-doubleSlider-2 .td-item5 {
background: url(https://euronews.al/wp-content/uploads/2023/04/S5.png) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1_8a0 .td-doubleSlider-2 .td-item6 {
background: url(https://euronews.al/wp-content/uploads/2023/04/S6.png) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1_8a0 .td-doubleSlider-2 .td-item7 {
background: url(https://euronews.al/wp-content/uploads/2023/04/S7.png) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1_8a0 .td-doubleSlider-2 .td-item8 {
background: url(https://euronews.al/wp-content/uploads/2023/04/S8.png) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1_8a0 .td-doubleSlider-2 .td-item9 {
background: url(https://euronews.al/wp-content/uploads/2023/04/S9.png) 0 0 no-repeat;
}

1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *