Çdo vit, në Zvicër, 27,000 fëmijë janë të ekspozuar ndaj dhunës mes prindërve të tyre

0
Shpërndaje lajmin

Çdo vit, në Zvicër, rreth 27,000 fëmijë janë të ekspozuar ndaj dhunës mes prindërve të tyre, duke jetuar kështu në një klimë frike të vazhdueshme. Një gjendje që ndikon negativisht në shëndetin e tyre fizik dhe mendor, si dhe në performancën e tyre shkollore dhe zhvillimin social. Kjo është fotografia e nxjerrë nga një studim i porositur nga Zyra Federale për Barazinë midis Grave dhe Burrave (UFU) dhe Konferenca Zvicerane kundër Dhunës në Familje (CSVD), e cila jep rekomandime për përmirësimin e situatës, shkruajnë mediat zvicerane, përcjell albinfo.ch.
Edhe pse në Zvicër ofrohen disa oferta të veçanta mbështetëse për mbrojtjen e fëmijëve dhe asistencën psikosociale, të interesuarit nuk kanë qasje në to në të gjitha kantonet, zbulon studimi. Për më tepër, bashkëpunimi ndërmjet aktorëve të ndryshëm dhe proceset nuk janë të standardizuara dhe financimi ndryshon nga kantoni në kanton. Nga studimi rezulton gjithashtu se dhuna e ushtruar në çift hetohet vetëm pjesërisht dhe jo sistematikisht në procedurat e ndarjes, në ato për mbrojtjen e bashkësisë martesore dhe në procedurat e divorcit. Nga kjo rrjedh se, si rregull, kujdestaria e përbashkët prindërore jepet edhe nëse ka dëshmi të dhunës. Për studiuesit, ka potencial për përmirësim në bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve të mbrojtjes së fëmijëve dhe të rriturve dhe gjykatave civile, përcjell tutje albinfo.ch.
Studiuesit formuluan 18 standarde dhe raportuan dhjetë shembuj të praktikave të mira që tregojnë se si është e mundur të organizohet kontakti në kohë dhe të ofrohet mbështetje psikosociale për fëmijët e ekspozuar ndaj dhunës në çiftin prindëror. Shembujt duhet të shërbejnë si bazë për zhvillimin e ofertave përkatëse në kantone. Studimi nënvizon gjithashtu nevojën për të propozuar kurse trajnimi dhe edukimi të vazhdueshëm mbi efektet e ekspozimit ndaj dhunës në çifte, të drejtuara ndaj grupeve profesionale, si gjyqtarë, avokatë dhe përfaqësues të autoriteteve. Ne gjithashtu duhet të prezantojmë udhëzime se si të hetojmë sistematikisht bashkëpunimin ndërmjet institucioneve.
Sondazhi, i titulluar “Oferta mbështetëse dhe masa mbrojtëse për fëmijët e ekspozuar ndaj dhunës në çiftin prindëror”, u krye nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara të Lucernit, Universiteti i Freiburgut dhe Universiteti i Shkencave të Aplikuara dhe Arteve dhe Punës Sociale të Valais. Sondazhi është një nga masat e Planit Kombëtar të Veprimit për Zbatimin e Konventës së Stambollit (NAP CI), i miratuar nga Këshilli Federal në vitin 2022.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *