Cilat jane pIanet e Putin dhe si do te reagoje ai nese Suedia dhe Finlanda i bashkohen NATO-s ? Zbulohen 3 pIanet e tij..

Shpërndaje lajmin

Cilat jane pIanet e Putin dhe si do te reagoje ai nese Suedia dhe Finlanda i bashkohen NATO-s ? Zbulohen 3 pIanet e tij..
-Para lajmërimet e Putinit drej.tuar Finlandës për të mos u an ëtarësuar në NATO duket se kanë dësht uar pushtimi i tij në Ukrainë ka shkakt.uar pikërisht asaj që ai i është frik ësuar më shumë zgje rimit të mëtejshëm të NATOs deri në kufijtë e Rusisë, shkruan BBC. Pra si do të për gjigjet Putin
Lëviz jet ushtarake – Tani për tani, Putin është përqë.ndruar në Ukrainë kështu që nuk ka gjasa të bëjë ndonjë lëvizje të pa.pritur në drejtim të Finlandës.
Trup at ruse afër kufirit të përbashkët 800 milje 1300 km janë ridisl.okuar në jug megjithatë me kalimin e kohës ai ka të ngjarë të lëvizë trup.at më afër kufirit të Finlandës dhe të kryejë patrullime ajr ore dhe de tare.
Lu fta hibride – SuImet kibern etike dhe spiunazhi kiber.netik kanë vazhduar prej kohësh me synim shumicën e shteteve europiane. Tani mund të pri tet që këto të synojnë Finlandë dhe Suedinë nëse bashk.ohen me NATOn raporton .
Për mbysja e situatës – Putinit i pëlqen të luajë një lo.jë që zgjat dhe ai mund të vendosë që neut raliteti historik i këty re dy vendeve nordike, do të thotë se çdo vendim për tu bash.kuar me NAT On mund të anulohet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *