Droni Bayraktar perseri e tregon veten / Se fundmi Ukraina shk aterron dy anije Iu’ftarake te Rusise te cilat ishin duke..

0
Shpërndaje lajmin

Droni Bayraktar perseri e tregon veten / Se fundmi Ukraina shk aterron dy anije Iu’ftarake te Rusise te cilat ishin duke..
-Ushtria ukrainase ka fill.uar që të bo mba rdojë caqet e furn izimit me ar më dhe pa jisje ush tarake të ushtrisë ruse së fundi ata kanë shkatë rruar dy anije ruse të cilat bartnin ar.më për ush trinë e Kremlinit transmeton Gazeta Metro.
Anijet u shkat ërruan me dronin Turk Bayr aktar TB2 i cili është treguar mja ftë efek.tiv kundër for cave ruse. Ngar kesa me armë u shka tërrua në afërsi të ishullit të gjar.përinjve i cili në ditët e para ishte bërë model i re zisten cës kun dër agre sorëve rusë pasi që 13 ush tarë ukrainas kishin refuzuar të dorë.zonin ishullin pa lu ftë në ditët e para të lu ftës.
Dy anije me armë ruse janë shkatë.rruar nga dronët sul mues ukrainas TB2 Bayraktar pranë ishullit Zmiiny ishulli i gjarpërinjve afër Odesës sipas Oleksii Honcharenko ky është ishulli që dha sloganin e pa vd ekshëm me prop ozimin e një destina.cioni udhëtimi për një lu ftan ije ruse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *