EMRAT/ Shpallen kandidaturat për dy anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor

0
Shpërndaje lajmin

Gjykata e Lartë ka shpallur kandidaturat dy anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet ligjore për t’u zgjedhur anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, janë si më poshtë:
Nga Gjykata e Lartë:
-Asim Vokshi
-Klodian Kurushi
Nga Gjykatat e Apeleve:
-Vojsava Osmanaj – Gjykata e Apelit Shkodër
-Ridvan Hado – Gjykata e Apelit Tiranë
Nga Gjykatat e Rretheve Gjyqësore:
-Manjola Xhaxho – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
-Irena Plaku – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Në bazë të parashikimeve ligjore, Këshilli i Lartë Gjyqësor është organ kolegjial i përbërë nga 11 (njëmbëdhjetë) anëtarë, të cilët shërbejnë në detyrë me kohë të plotë.
Prej këtyre, 6 (gjashtë) anëtarë të Këshillit janë gjyqtarë nga të gjitha nivelet e pushtetit gjyqësor, nga të cilët; 1 anëtar nga Gjykata e Lartë, 2 anëtarë nga Gjykatat e Apelit; dhe 3 anëtarë nga Gjykatat e Rretheve Gjyqësore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *