KLGj përzgjedh komisionin e shqyrtimit të ankesave për vendimet e ILD-së

Shpërndaje lajmin

Këshilli i Lartë Gjyqësor përzgjodhi të enjten me një procedurë shorti anëtarët e komisionit që shqyrton ankesat ndaj vendimeve të ILD-së për pushimin ose arkivimin e hetimeve ndaj gjyqtarëvë, KPSHA. Komisioni shqyrton të gjitha ankimet kundër vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Ai përbëhet nga tre anëtarë, dy jogjyqtarë dhe një gjyqtar, si dhe […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *