Shpërndaje lajmin

Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Administrativ, Rilinda Selimi u konfirmua në detyrë prej Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK më 14 dhjetor 2020, por pas ankimit të Institucionit të Komisionerëve Publikë, nuk arriti të kalojë në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, KPA testin për pastërtinë e figurës. Më herët, Komisioni dhe Kolegji larguan nga detyra […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *