Shpërndaje lajmin

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit kishte ndjekur një varg transaksionesh me pasuri të paluajtshme të filluara në vitin 2002 dhe mbyllura në vitin 2015 të prokurorit Hyrjet Lamaj dhe ngriti dyshime mbi ligjshmërinë e burimeve të 4.8 milionë lekëve që kishin shërbyer në këto transaksione. Komisioni nuk kishte marrë parasysh një shumë të dhuruar nga […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *