Shpërndaje lajmin

Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Vlorë Laurent Fuçia u konfirmua të mërkurën në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, pas rivlerësimit në të tri kriteret. Megjithatë Komisioni vendosi të trasferojë pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, njërën nga dosjet e shqyrtuara nga Fuçia. Gjatë hetimit administrativ, të kryer nga trupa e KPK e kryesuar […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *