Në cilat punë në Zvicër punëtorët e huaj fitojnë më shumë se zviceranët?

0
Shpërndaje lajmin

Në përgjithësi supozohet se të huajt që punojnë në Zvicër kanë paga më të ulëta se shtetasit zviceranë. Por të dhënat zyrtare tregojnë se kjo nuk është gjithmonë kështu.
Mund të keni dëgjuar ose lexuar në disa forume se kompanitë zvicerane punësojnë punëtorë të huaj sepse mund t’i paguajnë më pak.
Fatkeqësisht, pabarazia në paga ekziston në Zvicër, por ajo lidhet më shumë me gjininë sesa me kombësinë.
Por nëse jeni një i huaj që punon legalisht në Zvicër (siç është shumica dërrmuese e banorëve ndërkombëtarë), atëherë nuk do të jeni viktimë e dumpingut të pagave, domethënë pagave nën standarde, pasi ligji i ndalon praktikat e tilla, transmeton albinfo.ch.
Në fakt, shifrat e publikuara nga Zyra Federale e Statistikave (FSO) tregojnë se në disa pozicione, të huajt fitojnë më shumë se zviceranët.
Në raportin e nga analiza e të dhënave të FSO-së, Tribune de Genève zbuloi se, në varësi të punës dhe industrisë, të huajt (përfshirë punëtorët ndërkufitarë) kanë paga më të larta se zviceranët.
“Ne vërejmë dallime në varësi të fushave të veprimtarisë, diplomave dhe rajoneve të vendit,” thuhet në raport.
Në përgjithësi, punonjësit zviceranë fitojnë më shumë para se homologët e tyre të huaj: paga e tyre mesatare është 7,563 franga në muaj, ndërsa ata me leje B fitojnë 7,222 franga, mbajtësit e lejes C fitojnë 7,111 franga, udhëtarët ndërkufitarë bëjnë 6,989 franga dhe ata me një leje L afatshkurtër kanë 5706 franga.
Megjithatë, këto janë mesatare të përgjithshme të nxjerra nga të gjithë sektorët dhe vendet e punës.
Por kur shikohet individualisht, shohim se në pozita të caktuara, punonjësit e huaj kanë paga më të larta se homologët e tyre zviceranë.
Në çfarë pune fitojnë të huajt më shumë se zviceranët?
Për shembull, në menaxhmentin e mesëm dhe të lartë, ata me leje B kanë pagat më të larta: ata fitojnë 12,791 franga në muaj.
Më pas janë ata me leje C, me 11495 në muaj. Mbajtësit e lejeve G – domethënë punëtorët ndërkufitarë – fitojnë 10,707 franga.
Të gjithë kanë paga më të larta se zviceranët, të cilët fitojnë 10,476 në muaj. Në fund të shkallës janë mbajtësit e lejes L, me një pagë ‘vetëm’ 8659 në muaj.
I njëjti model (megjithëse me paga të përgjithshme më të ulëta) mund të shihet midis atyre që punojnë në pozicione më të ulëta drejtuese: këtu, mbajtësit e lejes C fitojnë më shumë – 9,254 franga në muaj.
Ato ndiqen nga afër nga lejet B (9,251), me zviceranët në pozitën e tretë (8,873). Punëtorët ndërkufitarë dhe mbajtësit e lejeve L fitojnë përkatësisht 8650 dhe 5940.
Pse të huajt ndonjëherë paguhen më mirë se zviceranët në ato punë?
“Fakti që ka dallime në paga në sektorë të caktuar të aktivitetit ekonomik mes zviceranëve dhe të huajve shpjegohet pjesërisht me mungesat në tregun e punës”, thuhet nga FSO.
Specialisti i burimeve njerëzore, Stéphane Haefliger, pajtohet se “është mungesa e aftësive [dhe jo kombësia] ajo që përcakton çmimin e pozicionit”.
Sipas ligjit, punëtorët zviceranë kanë të drejtën e parë në të gjitha punët.
Vetëm kur nuk mund të gjenden kandidatë të përshtatshëm midis këtij grupi, kompanitë kanë të drejtë të rekrutojnë njerëz nga BE dhe EFTA (Norvegjia, Islanda dhe Lihtenshtajni), me shtetasit e vendeve të treta të fundit në këtë skemë punësimi hierarkike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *