Shpërndaje lajmin

Më 23 tetor 2015, asambleja e ortakëve të shoqërisë Foralb Alabastër sh.p.k, ku ortak me 25% të kuotave ishte edhe shteti shqiptar, vendosi kalimin e 45% të kuotave tek shoqëria Alesio 2014 sh.p.k. me ortak të vetëm Anton Gjinajn – i dënuar në vitin 2010 në Spanjë për vepër penale në fushën e drogës. Në […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *