Pros titucion në qendër të Prishtinës…(VIDEO)

Share

Në mes të Prishtinës ushtrohet pro stit ucion.Exp ressStory sjellë një video të realizuar në lagjen Ulpiana, që dës hmon se në një lokal të kësaj lagje po ushtrohet pr ostitu cion.Kjo pjesë e kryeqytetit njihet për disa kafiteri, ku ofrohen edhe shërbime sek su le.SHIH VI,DEON ME POSHT


Share

Komente