Shpërndaje lajmin

Kur bisedimet dypalëshe dështojnë për të zgjidhur mosmarrëveshjet midis vendeve sovrane, palët e dëmtuara mund t’i drejtohen një organi gjyqësor ndërkombëtar, siç është Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në Hagë. Përndryshe, traktatet ose marrëveshjet shpesh përfshijnë dispozita për arbitrazhin ose ndërmjetësimin e mosmarrëveshjeve nga një entitet i paracaktuar. Në mënyrë të ngjashme, nenet e Organizatës Botërore […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *