Shpërndaje lajmin

Ekziston një barsoletë e vjetër sovjetike në të cilën një gazetar i kërkon Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Komuniste të vlerësojë ekonominë e vendit. “Mirë” është përgjigjja e shkurtër e tij. Gazetari i lutet liderit ta shtjellojë përgjigjen në mënyrë që ai të mund të përfundojë artikullin e tij. “Meqë është kështu”, përgjigjet Sekretari i […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *