Rusia per 202 sekonda do te suImoje me rakete ne Londer dhe Britania nuk do ekzistoje me / Ruset dridhin boten me deklarate…

Shpërndaje lajmin

Një simulin i sul mit bërthamor u bë në një emi.sion popullor rus gjatë të cilit u shfaq një grafik sipas të cilit një rak etë e lëshuar nga Kaliningrad në Detin Baltik do të kishte arritur 106 sekonda në Berlin në 200 seko.nda në Paris dhe në 202 sekonda në Londër.
Një ra ketë dhe më pas Ishujt Britanikë nuk do të ekzi.stojnë më ka thënë kryetari i partisë nacio naliste Rodina Alexei Zuravlyov.
Sipas Prototehmes një nga preza ntuesit vuri në dukje se britanikët kanë gjith.ashtu armatim bërthamore duke shtuar se në një Iu ftë të tillë as.kush nuk do të mbijetojë.
Lëvizja pason telev izionin rus pas raportimeve se presi.denti rus mund të përdorte paradën e ditës së fitores së 9 majit për ti shpallur lu ftë të plotë fqinjit të tij Ukrainës.
Në të njëjtën kohë nga zyr tarë rusë vazhdojnë deklaratat për mundë.sinë e goditjeve në bazat e vendeve që mbështesin Ukrainën me ar matim pavarësisht se Moska u përpoq ti kthejë ato në lidh.je me kër cënimet e saj bërthamore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *