Sa kohë duhet t’i mbaj dokumentet në Zvicër – dhe cilat?

0
Shpërndaje lajmin

Gjëja e fundit që dëshironi, veçanërisht nëse jetoni në një banesë të vogël, është të mbani grumbuj letrash në shtëpinë tuaj. Disa njerëz janë grumbullues natyralë: ata mbahen pas çdo copëze letre sikur jeta e tyre të varej prej saj. Të tjerat janë pikërisht e kundërta – ata hedhin çdo gjë që ata e konsiderojnë të padobishme, në mënyrë që të mos rrëmbejnë dhe ngërthejnë hapësirën e tyre të jetesës me gjëra të panevojshme. Pastaj, ka nga ata që nuk përshtaten në asnjërën nga ekstremet, por mbajnë vetëm pjesët thelbësore të dokumenteve – vetëm në rast se ato nevojiten ndonjëherë. Nëse nuk jeni të sigurt se çfarë duhet të mbani në Zvicër dhe për sa kohë, ky udhëzues, i rekomanduar nga banka Credit Agricole, do t’ju ndihmojë, shkruan The Local, përcjell albinfo.ch.
Dy vjet:
Dëshmitë e blerjes së artikujve të biletave të mëdha
Garancitë (nëse nuk janë të vlefshme për më gjatë)
Pese vite:
Deklaratat tatimore
Dokumentet e sigurimeve shoqërore
Mbështetja e fëmijëve/pagesat e alimentacionit
10 vite:
Kjo është periudha e kufizimit ligjor për dokumentet (që do të thotë se nuk do t’ju kërkohet të tregoni prova pas kësaj periudhe kohore), përveç nëse ekzistojnë dispozita për të kundërtën – si ato më poshtë:
20 vjet:
Deklaratat e falimentimit
Për jetën:
Kartë identiteti/pasaportë
Karta juaj e pensionit shtetëror të shtyllës së parë (AHV, AVS)
Certifikatat e punës
Leje drejtimi
Kontratat ende në fuqi (për shembull, marrëveshja e qirasë, karta e sigurimit shëndetësor, vërtetimi i pronësisë së shtëpisë).
Kjo tingëllon si shumë dokumente, por ju mund të krijoni versione elektronike të secilit dokument dhe t’i rezervoni ato për siguri. Përndryshe, ju mund të merrni me qira një kasafortë në bankën tuaj dhe të mbani të gjitha letrat tuaja të rëndësishme atje, përcjell tutje albinfo.ch.
Udhëzimet e mësipërme vlejnë për këdo që jeton në Zvicër. Por a ka kërkesa të veçanta të rezidentëve të huaj?
Përveç shumicës së atyre të përmendura më sipër (taksat, si dhe sigurimet shëndetësore dhe sociale, për shembull), do t’ju duhet gjithashtu të mbani, për afatin e vlefshmërisë së tyre:
Leje pune
Nëse leja juaj është e vlefshme për një vit (L), pesë vjet (B) ose për një kohë të pacaktuar (C), sigurohuni që ta mbani në një vend të sigurt për aq kohë sa është në fuqi.
Dëshmia e vendbanimit
Kur të hyni në shtëpinë ose banesën tuaj, do t’ju duhet të regjistroheni në komunën tuaj lokale brenda 14 ditëve nga mbërritja. Zyra përgjegjëse për regjistrimet quhet Einwohnerkontrolle/Contrôle des habitants/Controllo abitanti.
Do t’ju lëshohet një dokument që tregon se ku jetoni. (Wohnsitzbescheinigungen/Vërtetimi i vendbanimit/certificati di residenza). Mbajeni këtë për aq kohë sa banoni në atë adresë; kur lëvizni, duhet ta filloni procesin nga e para.
Kafshët
Nëse e sillni me vete kafshën tuaj në Zvicër, do t’ju duhet të keni identifikimin e kafshës shtëpiake (mikroçip), kartën e identitetit të kafshës shtëpiake, certifikatën e vlefshme të vaksinimit dhe analizën e gjakut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *