Si të shmangni rritjen e kostove të kujdesit shëndetësor?

0
Shpërndaje lajmin

A mund ta ndryshoj sigurimin shëndetësor tani?
Jo. Si rregull, kompanitë e sigurimeve shëndetësore mund të ndryshohen në fund të vitit. Anulimi me shkrim i sigurimit bazë duhet të merret nga kompania e sigurimeve shëndetësore deri më 30 nëntor.
Deri në fund të tetorit, kompanitë e sigurimeve shëndetësore do t’i informojnë klientët e tyre se sa e lartë do të jetë premia vitin e ardhshëm, kjo lë kohë të mjaftueshme për çdo ndërprerje, shkruan 20minuten.
Modelet e sigurimit – si funksionojnë?
Me sigurimin bazë tradicional, pacientët janë të lirë të zgjedhin mjekun e tyre.
Megjithatë, shumica e kompanive të sigurimit shëndetësor ofrojnë edhe modele të tjera më të lira. Me të gjitha modelet, zakonisht nuk ka asnjë detyrim për të kontaktuar pikën përkatëse të kontaktit për ekzaminime gjinekologjike, vizita te pediatër dhe okulistë dhe në raste urgjente, përcjell albinfo.ch.
Modeli i mjekut të familjes
Në këtë model, pacientët janë të detyruar të konsultohen fillimisht me mjekun e familjes sipas zgjedhjes së tyre nëse kanë probleme shëndetësore. Ai ose ajo do të vendosë nëse referimi te një specialist është i nevojshëm.
Modeli HMO
Modeli i ashtuquajtur “Organizata e Mirëmbajtjes Shëndetësore” parashikon që duhet të shkoni për mjekim në një qendër HMO, siç është ordinanca e mjekut në grup. Kjo mund të zgjidhet nga vetë pacienti. Nga atje do të referoheni nëse është e nevojshme, shkruan 20minuten.
Modelja Telmed
Modeli relativisht i ri parashikon që një konsultë fillestare telefonike duhet të bëhet përpara vizitës te mjeku. Për këtë ka linja telefonike speciale. Me modelin Telmed, rregulloret dhe rregullat duhet të respektohen veçanërisht me kujdes: Në varësi të ofruesit, modeli mund t’i nënshtrohet udhëzimeve ose të mos i nënshtrohet udhëzimeve.
Në rastin e variantit që i nënshtrohet udhëzimeve, pacientët duhet të ndjekin rekomandimin e telefonatës fillestare në mënyrë që kompania e sigurimeve shëndetësore të mbulojë shpenzimet – megjithatë ata janë të lirë të zgjedhin mjekun.
Në variantin që nuk i nënshtrohet udhëzimeve, pacienti mund të veprojë pavarësisht nga rekomandimi i linjës telefonike, përcjell albinfo.ch.
 
Një variant i tretë parashikon që pacienti duhet të ndjekë udhëzimet dhe është i kufizuar në zgjedhjen e mjekut.
Modeli i farmacisë
Pika e parë e kontaktit me këtë model është një farmaci partnere e kompanisë së sigurimeve shëndetësore. Aty bëhen sqarime paraprake, zakonisht në një sallë të veçantë mbledhjesh. Problemet më të vogla mund të zgjidhen drejtpërdrejt në terren – në raste të ndërlikuara, mjekët konsultohen me video thirrje ose referohen pacientët.
Cili model ofron më shumë kursime?
Sipas ekspertit të Comparis, Felix Schneuwly, modelet e mjekut të familjes dhe farmacisë janë më të mirat për sa i përket çmimit.
“Me modelet Telmed, kursimet janë aktualisht më të voglat, por ka zhvillime drejt këshillave telefonike edhe gjatë fazës së trajtimit,” thotë Schneuwly, shkruan 20minuten.
Sipas Schneuwly, kushdo që ende paguan tarifën standarde duhet patjetër të ndryshojë modelin e sigurimit.
Modeli i mjekut të familjes rekomandohet për pacientët që tashmë kanë një mjek familjar. Sipas Schneuwly, njerëzit që kanë kaluar tashmë në një model alternativ duhet të konsiderojnë ndërrimin e kompanive të sigurimit shëndetësor.
“Përvoja tregon se kushdo që nuk e ka ndryshuar kurrë kompaninë e sigurimit shëndetësor ose nuk e ka ndryshuar për një kohë të gjatë, tani është me kompaninë më të shtrenjtë të sigurimeve shëndetësore dhe ka potencialin më të lartë të kursimeve”, thotë eksperti, përcjell albinfo.ch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *