Të pushohesh nga puna në Zvicër: Ligjet e punës që duhet t’i dini

Shpërndaje lajmin

Së pari disa lajme të mira: ligji zviceran mbron palën “më të dobët” (d.m.th., ju) në një marrëdhënie kontraktuale midis punonjësit dhe punëdhënësit, shkruan The Local, përcjell albinfo.ch.
Dokumentet
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se punonjësit mund të jenë të shkujdesur. Është e rëndësishme të mbani mend se duhet të mbani kopje të dokumenteve përkatëse për mbrojtjen e tyre. Edhe pse mund të duket elementare, është jashtëzakonisht e rëndësishme të mbash një kopje të dokumenteve të mëposhtme në shtëpi:
Marrëveshja (ose kontrata) e punës dhe çdo ndryshim në marrëveshje;
Doracaku i punonjësve;
Kodi i sjelljes (nëse punëdhënësi ka një të tillë);
Çdo rregull tjetër punësimi që zbatohet për punonjësin.
Dëshmia e punës jashtë orarit.
Sigurohuni që të ketë një gjurmë letre
Nëse mendoni se do të pushoheni nga puna, lini mënjanë çdo email të rëndësishëm që keni shkëmbyer me punëdhënësin tuaj, në mënyrë që:
a) të ketë një gjurmë të shkruar dhe
b) avokati juaj të marrë një pamje të plotë të situatës – dhe jo vetëm anën tuaj të tregimit.
Megjithatë, nëse punoni për një bankë ose në një industri me sekrete tregtare, kini kujdes nga kufizimet e sekretit bankar dhe sekreteve tregtare. Këto do të luajnë një rol në lidhje me atë që mund të mbani në shtëpi dhe çfarë nuk mundeni.
Autoritetet zvicerane e trajtojnë shumë seriozisht shkeljen e sekretit bankar dhe të sekreteve tregtare – shkeljet e tyre përbëjnë vepra penale në Zvicër.
Megjithëse rregullat e mbrojtjes së të dhënave u japin të drejtë punonjësve që të marrin një kopje të procesverbalit të takimit të brendshëm (nëse ka) në lidhje me përfundimin e tyre, si dhe një kopje të plotë të dosjes së tyre të mbajtur nga punëdhënësi i tyre, punëdhënësit zakonisht marrin kohën e tyre për t’i ofruar këto dokumente – kështu që të keni grupin tuaj e dokumenteve do të shmangë humbjen e një afati, përcjell tutje albinfo.ch.
Çfarë duhet të bëni nëse sapo jeni pushuar nga puna
Me pak fjalë, një punëdhënës zviceran zakonisht ka dy mënyra për të përfunduar punësimin:
Me afatin e rregullt të njoftimit të përmendur në ligj ose periudhën më të gjatë të përmendur në marrëveshjen e punës (“Ndërprerje e zakonshme”); ose
Me efekt të menjëhershëm (“Përfundimi i menjëhershëm”).
Është e rëndësishme të kuptoni se nëse ju kërkohet të largoheni menjëherë nga zyra, pa u kthyer në tryezën tuaj, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ju jeni ndërprerë me efekt të menjëhershëm.
Nëse ju kërkohet të mos ktheheni në punë, kjo do të thotë që ju liroheni nga detyrimi për të ardhur në punë. Ju lejohet ta përdorni këtë kohë për të kërkuar punë tjetër.
Pra, nëse jeni ndërprerë sipas a) ose b) më sipër, nuk varet nëse jeni ose nuk jeni liruar nga detyrimi juaj për të punuar.
Dallimi midis përfundimit të zakonshëm dhe përfundimit të menjëhershëm varet nga fakti nëse punëdhënësi juaj po vazhdon të paguajë pagën tuaj gjatë periudhës së njoftimit ose po e përfundon kontratën tuaj aty për aty pa ndonjë pagë të mëtejshme të rregullt, përcjell tutje albinfo.ch.
Ju keni të drejtë për sa vijon, pavarësisht nga lloji i përfundimit:
Një letër referimi që përmend detyrat gjatë punësimit, personalitetin e punonjësit dhe cilësinë e punës së kryer.
Vërtetim pagash nga 1 janari deri në datën e përfundimit,
Një certifikatë punëdhënësi për autoritetet e papunësisë,
Pagesa e ditëve të papaguara të pushimeve sipas marrëveshjes suaj të punës (nëse nuk mund t’i merrni këto ditë pushimi gjatë periudhës së njoftimit sepse jeni duke kërkuar punë);
Pagesa e orëve tuaja shtesë (nëse kjo parashikohet në marrëveshjen e punës);
Certifikatë pensioni (e cila tregon se sa kontribut është bërë në pensionin tuaj që nga fillimi i punësimit dhe që ju lejon t’i transferoni këto kontribute nga institucioni pensional i ish-punëdhënësit tuaj në institucionin e punëdhënësit tuaj të ri).
Këto dokumente duhet të paguhen pas datës efektive të përfundimit të kontratës së punës. Megjithatë, ju mund të kërkoni një letër referimi të përkohshme në çdo kohë.
Megjithatë, kjo mund ta bëjë punëdhënësin tuaj të dyshojë se po eksploroni mundësi të reja punësimi.
Ju lutemi vini re se për përfundimin e zakonshëm ekziston një dallim midis datës në të cilën ju merrni letrën e përfundimit – ‘njoftim për përfundimin’ – dhe datës efektive të përfundimit. Periudha e njoftimit fillon nga fundi i muajit gjatë të cilit ju në fakt keni marrë njoftimin e përfundimit, prandaj data e marrjes së njoftimit për përfundimin është shumë e rëndësishme.
Për shembull, nëse keni marrë një njoftim për përfundimin më 1 qershor 2019, periudha e njoftimit, për shembull, një muaj, do të fillojë të fillojë vetëm nga 30 qershori. Prandaj, data efektive e përfundimit të punës do të jetë 31 korrik 2019.
Nëse punëdhënësi poston letrën e përfundimit në datën 30 qershor dhe ju nuk e merrni atë deri më 2 korrik, periudha njëmujore e njoftimit do të fillojë të funksionojë më 31 korrik dhe do të përfundojë më 31 gusht.

Leave a Reply

Your email address will not be published.