Shpërndaje lajmin

Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA rrëzoi një pjesë të shkaqeve të ngritura në ankimin e Komisionerit Publik, Florian Ballhysa ndaj konfirmimit të prokurores së Durrësit, Enkeleda Osmani (Xhengo), duke paraqitur arsyetim të ndryshëm mbi faktet e administruara gjatë hetimit administrativ dhe gjykimit në shkallën e dytë të vetingut. Bazuar në parimet e objektivitetit dhe […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *