‘Vizat e Arta’: Ja sa shumë milionerë po ‘blejnë’ leje qëndrimi në Zvicër

Share

shutterstock pasaporta per vaksine te covid

Normalisht vetëm njerëzit nga vendet e BE / EFTA kanë të drejtë të lëvizin në Zvicër, falë një traktati të quajtur Marrëveshja e Lëvizjes së Lirë të Personave.

Sidoqoftë, neni 30 pak i njohur dhe i përdorur rrallë i Ligjit Federal për të Huajt u mundëson të huajve nga jashtë Evropës të lëvizin në Zvicër – por vetëm nëse janë mjaft të pasur, që do të thotë se mund të provojnë se kanë mjete të mjaftueshme financiare për të jetuar në Zvicër pa pasur nevojë për të punuar ose për të përdorur përfitime të mirëqenies.

Bazuar në këtë ligj, kantonet mund t’u lëshojnë leje qëndrimi B këtyre njerëzve, nëse autoritetet lokale gjykojnë se ka një “interes të konsiderueshëm fiskal” në një veprim të tillë.

Çfarë saktësisht do të thotë “interes i konsiderueshëm fiskal?”

Ky term përcaktohet nga secili kanton.

Për shembull, niveli më i ulët vjetor i taksave për një të huaj jo-BE është 287,882 franga në Valais, 312,522 franga në Gjenevë dhe 415,000 Vaud.

Çdo vit, rreth 40 deri në 50 njerëz ‘blejnë’ rrugën e tyre në Zvicër në këtë mënyrë, siç raportohet nga TagesAnzeiger, i cili përdori numrat e botuar nga Sekretariati Shtetëror i Migracionit,

Normalisht vetëm njerëzit nga vendet e BE / EFTA kanë të drejtë të lëvizin në Zvicër, falë një traktati të quajtur Marrëveshja e Lëvizjes së Lirë të Personave.

Sidoqoftë, neni 30 pak i njohur dhe i përdorur rrallë i Ligjit Federal për të Huajt u mundëson të huajve nga jashtë Evropës të lëvizin në Zvicër – por vetëm nëse janë mjaft të pasur, që do të thotë se mund të provojnë se kanë mjete të mjaftueshme financiare për të jetuar në Zvicër pa pasur nevojë për të punuar ose për të përdorur përfitime të mirëqenies.

Bazuar në këtë ligj, kantonet mund t’u lëshojnë leje qëndrimi B këtyre njerëzve, nëse autoritetet lokale gjykojnë se ka një “interes të konsiderueshëm fiskal” në një veprim të tillë.

Çfarë saktësisht do të thotë “interes i konsiderueshëm fiskal?”

Ky term përcaktohet nga secili kanton.

Për shembull, niveli më i ulët vjetor i taksave për një të huaj jo-BE është 287,882 franga në Valais, 312,522 franga në Gjenevë dhe 415,000 Vaud.

Çdo vit, rreth 40 deri në 50 njerëz ‘blejnë’ rrugën e tyre në Zvicër në këtë mënyrë, siç raportohet nga TagesAnzeiger, i cili përdori numrat e botuar nga Sekretariati Shtetëror i Migracionit (SEM)

Ky term përcaktohet nga secili kanton.

Për shembull, niveli më i ulët vjetor i taksave për një të huaj jo-BE është 287,882 franga në Valais, 312,522 franga në Gjenevë dhe 415,000 Vaud.

Çdo vit, rreth 40 deri në 50 njerëz ‘blejnë’ rrugën e tyre në Zvicër në këtë mënyrë, siç raportohet nga TagesAnzeiger, i cili përdori numrat e botuar nga Sekretariati Shtetëror për Migracionin


Share

Komente